Снимка: Георги Попгеоргиев

Научно наименование
Bombina bombina

Автор
Linnaeus, 1761

Българско наименование
Червенокоремна бумка

Царство
Animalia

Тип 
Chordata

Клас 
Amphibia

Разред
Anura

Семейство
Discoglossidae/Bombinatoridae

Род
Bombina

IUCN Least concern, 2021
Червена Книга на България
Закон за биологичното разнообразие 2/3
Директива 92/43 EEC 2/4

Дължина на тялото до 5 cm

Гръбната страна сивокафява, кафявозеленикава или маслинена с тъмни симетрични петна (съвпадащи с групите брадавици); крайниците с тъмни ивици; върховете на пръстите тъмни. Коремната страна черна или тъмносива с жълто-оранжеви до яркочервени петна и множество кръгли бели петънца (с черна точка в средата).

Естествени и изкуствени езера, реки, потоци, канали, временни локви и наводнени коловози. Предпочита водоеми с обилна растителност.

Активна е денем и привечер, но през брачния период и през голямата част от нощта. Хибернира от ноември до март-aприл. Размножителният период обикновено е през втората половина на април и май. Женската снася от 80 до 300 яйца. Те се прикрепят към водни растения или към субстрата поединично или на малки групи.

Храни се с насекоми, червеи, охлюви и други безгръбначни животни.

Пресушаване на водоемите (естествено и от човека), пожари

Бисерков, В. (Редактор), 2007. Определител на земноводните и влечугите в България. София, Зелени Балкани, 196 с.