Проведоха се лекции – работилници в Белене

На 27.05.2022 г. в СУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Васил Левски“ в гр. Белене се проведоха лекции – работилници, като част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация Наука за природата“ в партньорство с Община Белене. Над 150 ученици взеха участие в събитията, по време на които чрез специално създадена мултимедийна презентация лектори ги запознаха със заплахите за местообитанията на животните, отрицателното въздействие на човешката дейност и мерките за съхраняване на застрашените видове. На децата бяха дадени практически указания как сами да направят и монтират къщичка – убежище за прилепи. Акцентът на лекциите беше върху видовете, обект на проекта – дунавски гребенест тритон, червенокоремна бумка, обикновена блатна костенурка и пет вида прилепи.

За всички ученици в община Белене беше осигурено и специално създадено по проекта учебно помагало с богата и полезна информация и илюстративен материал за биоразнообразието, застрашените видове, заплахите и мерките за опазването им, тестове и задачи. Автор на помагалото е преподавателят от Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ гл. ас. д-р Атанас Грозданов. На участниците в събитията бяха предоставени и рекламни сувенири – подаръци. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.