Лекции – работилници за ученици

На 27.05.2022 г. в гр. Белене ще се проведат 3 лекции – работилници, като част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация Наука за природата“ в партньорство с Община Белене. Над 150 ученици ще вземат участие в събитията, по време на които лектори ще ги запознаят с животинските видове, обект на проекта, заплахите за техните местообитания, отрицателното въздействие на човешката дейност, мерките за съхраняване и повишаване на отговорното отношение към застрашените видове. Ще бъдат демонстрирани технически средства за наблюдение и изследване на прилепи, както и ще бъдат дадени практически указания как младежите сами да направят и монтират къщичка – убежище за полезните летящи бозайници. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

За всички ученици от общината е осигурено и специално създадено по проекта учебно помагало с богата и полезна информация и илюстративен материал за биоразнообразието, застрашените видове, заплахите и мерките за опазването им, тестове и задачи. Автор на помагалото е преподавателят от Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ гл. ас. д-р Атанас Грозданов. На участниците в събитията ще бъдат предоставени и рекламни сувенири – подаръци.