Сдружение Асоциация наука за природата

Адрес за кореспонденция:
гр. София 1510, ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Васил Кънчев“ № 26,
бизнес център „Стефан Караджа“, вх. Д, ет. 2

Е-mail:
habitat.dunav@sciencefornature.org

Телефон:
02/4652466

Община Белене

Адрес за кореспонденция:
гр. Белене 5930 , ул. “България” №35

Е-mail:
obshtina@belene.egov.bg

Телефон:
0658/31061