Статус – Нестартирала

Цел – Да бъде противодействано на една от основните заплахи за целевия вид обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)– пожарите

Описание – Ще бъдат прочистени предварително определени участъци от пътища. По този начин ще се снижи до минимум възможността огънят при евентуален пожар да преминава през тях.

Целеви видове, към които е насочена дейността обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)